KONŠTRUKČNÉ DETAILY A ZÁSADY PRE STAVBY Z DREVA

Doprava na kurz je individuálna.
Ceny : v dvojlôžkovej izbe 290€ za osobu, v jednolôžkovej izbe 340€. V cene je zahrnutý catering počas kurzu, podklady, preklady a materiály, hotel.
V prípade záujmu o predĺženie pobytu v hotely a lyžovaní info u agenta.
Časy sú orintačné a budeme ich prispôsobovať témam, ktoré Vás zaujmú.

Prvý deň
Vzduchotesnosť a hydroizolácia stavieb - Ing. Alice Speranza a Ing. Paola Brugnara

Druhý deň
Konštrukčné zásady pre stavby z dreva – Doc. Ing. Kristián Sogel Phd

SEDE ROTHOBLAAS
09:00 20:00

Individuálny príchod do Talianska k sídlu firmy, cestou zastávka vo výrobe (zatiaľ nepotvrdené) štart z Bratislavy o 9:00

SEDE ROTHOBLAAS
08:00 12:00

Teoretická časť – Komfort bývania so zameraním sa na detaily

10:15 10:35

COFFEE BREAK

12:00 13:00

Obed

13:00 17:00

Praktická časť – lepiace systémy a vzduchotesnosť, inštalácia okenných rámov a fólií na vzorovom dome, inštalácia strešného okna a detaily okolo komína, blower door test

15:15 15:35

COFFEE BREAK

17:00 17:30

Lepenie XepoX epoxidovým lepidlom

19:00 22:00

Spoločná večera

SEDE ROTHOBLAAS
08:00 09:30

Drevo ako stavebný materiál. Jeho výhody a nevýhody

Prečo je drevo dôležitý materiál pre budúcnosť? Diskusia o obavách ľudí zo stavieb z dreva. Vplyv vlhkosti a trvania zaťaženia na mechanické vlastnosti. Projekty stavieb z dreva. Projekt, objednávanie, logistika, montáž. Diskusia a spätná väzba od účastníkov na otázku: čo by mal projekt obsahovať?
09:30 11:00

Zásady pre navrhovanie a zhotovovanie drevených konštrukcií

Predpisy pre navrhovanie a zhotovovanie, vysvetlenie metódy medzných stavov, zásady pre výrobu lepených nosníkov, zásady pre konštruovanie vystužovadiel a stabilizačných prvkov, medzné vlhkosti pre drevo v konštrukciách. Doplnené o ukážky stavieb. Akustika v stavbách z dreva.
10:15 10:35

COFFEE BREAK

11:00 12:30

Zásady pre spájanie drevených prvkov

Zásady pre rozmiestnenie spojovacích prostriedkov. Použitie spojovacích prostriedkov v stavbách – konkrétne príklady použitia. Diskusia o výhodách a nevýhodách konkrétnych riešení.
12:30 13:30

Obed

13:30 15:00

Poruchy drevených konštrukcií

Ukážky zo stavieb. Interaktívna diskusia o príčinách vzniku poruchy a spoločného hľadania správnych riešení.
15:30 15:50

COFFEE BREAK

15:50 17:00

Terasy a fasády

Ing. Martin Mikle
19:00 22:00

Spoločná večera

SEDE ROTHOBLAAS
09:00 20:00

Ráno odjazd domov